Każdy przedsiębiorca, który zakłada lub rozwija swój biznes, musi zwracać uwagę na szereg czynników decydujących o powodzeniu danego przedsięwzięcia. Jednym z nich jest m.in. marża produktów lub usług. To wartość kluczowa dla zyskowności firmy. Choć wiele osób o niej słyszało, wciąż nie wszyscy potrafią opisać, na czym tak naprawdę ona polega, jak liczymy marżę i ile marży można narzucić, prowadząc np. sklep internetowy. Odpowiadamy na najpopularniejsze pytania.

Co to jest marża?

Marża handlowa to różnica między sprzedażą danego produktu bądź usługi a wydatkami, które trzeba było ponieść, aby wyprodukować ten produkt lub wykonać usługę. Inaczej można określić to jako różnicę w cenie między tym, ile sprzedawca i jego klient płacą za ten sam produkt. Na marży opiera się tak naprawdę działalność każdego handlowca. Celem zyskownej sprzedaży, np. poprzez sklep internetowy, jest narzucenie możliwie jak najwyższej marży przy jednoczesnym generowaniu popytu na określony produkt czy usługę.

Kupując towary bezpośrednio od producenta do odsprzedaży w swoim sklepie, ważne jest dokładne obliczenie marży, a także zwrócenie przy tym uwagi na koszty prowadzenia działalności, takie jak: podatki, wynajem magazynu lub lokalu, pensje pracowników, rachunki za media, wydatki na marketing itp. Wszystkie te czynniki powinny być pokrywane przez marżę, która dodatkowo musi uwzględniać Twój czysty zysk. Inaczej prowadzenie biznesu będzie po prostu nieopłacalne.

Jaka marża w sklepie internetowym?

Na to pytanie trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Marżę najczęściej wyraża się w procentach. W ten sposób łatwiej zauważyć, czy sprzedaż danego towaru lub usługi jest opłacalna. Im wyższy procent, tym lepiej, zwłaszcza w przypadku bardzo drogich produktów, których np. w ciągu roku sprzedaje się tylko kilka-kilkanaście sztuk. Niższe marże spotykane są zazwyczaj wtedy, gdy handluje się bardzo dużymi ilościami danego towaru – dzięki wysokim wolumenom sprzedaży zysk jest zadowalający. Zastanawiając się więc, jaka marża w sklepie internetowym będzie odpowiednia, najpierw należy zwrócić uwagę na charakter towaru, sprawdzić konkurencję, a także obliczyć wysokość zysku, który będzie w stanie z satysfakcjonującym zapasem pokryć wszystkie ogólne koszty prowadzenia biznesu.

Jak liczymy marżę?

Obliczenie marży nie jest trudnym zadaniem. Jeśli zależy Ci wyłącznie na wartości liczbowej, nie będziesz potrzebować nawet kalkulatora. Wystarczy odjąć cenę zakupu lub wyprodukowania danego towaru od ceny jego sprzedaży. Jednak najczęściej w firmowych rachunkach wykorzystywana jest marża procentowa. Z jej wyliczaniem również nie ma żadnych problemów. Możesz wykorzystać do tego dostępny w Internecie kalkulator marży lub skorzystać z poniższych wzorów. Przygotowaliśmy dla Ciebie prosty przykład.

Wyobraź sobie, że sprzedajesz za 200 zł produkt, który nabyłeś za 150 zł. Mogą być to męskie eleganckie buty. Naliczanie marży jest w tym przypadku bardzo łatwe – od ceny sprzedaży (200 zł) wystarczy odjąć cenę nabycia obuwia (150 zł), by otrzymać wynik: 50 zł. To zysk brutto na jednej transakcji. Marża procentowa wymaga jedynie odrobinę bardziej skomplikowanych obliczeń – zysk brutto dzieli się przez przychód, a następnie mnoży przez 100. Wszystko można przedstawić na jednym działaniu.

Marża – wzór:

(cena sprzedaży – koszt zakupu lub wytworzenia produktu) / cena sprzedaży x 100 = marża.

Korzystając z podanego wcześniej przykładu, naliczanie marży będzie wyglądać następująco:

(200 zł – 150 zł) / 200 zł x 100 = 25%.

Wyrażona w procentach marża brutto na sprzedaży jednej pary butów wynosi więc 25%. Oznacza to, że zatrzymujesz 1/4 swoich całkowitych przychodów. Pozostałe 3/4 wydałeś na wytworzenie lub zakup towaru. Im wyższa marża, tym większy procent przychodu zachowujesz, dokonując sprzedaży.

Marża netto a marża brutto – co trzeba wiedzieć?

Marże można podzielić na kilka rodzajów. Podstawowy podział obejmuje marżę brutto i marżę netto. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przychodem, który pozostaje po zakupie oraz sprzedaży produktu. W przytoczonym wcześniej przykładzie marża brutto wynosiła więc 50 zł, czyli 25%. Marża handlowa netto to zysk, który pozostaje po odliczeniu wszystkich pozostałych kosztów od otrzymanego przychodu. Oblicza się ją jako stosunek zysku netto do ogólnej wartości sprzedaży w określonym okresie. We wspomnianych kosztach należy uwzględnić m.in.:

– wszelkiego rodzaju podatki,

– pensje pracowników,

– wydatki na reklamę,

– opłaty za prowadzenie biura,

– koszty wynajęcia maszyn,

– raty leasingów i kredytów.

Wynik marży netto pozwala oszacować, jak zyskowna jest ogólna działalność firmy.

Marża a narzut – jaka jest różnica?

Wielu przedsiębiorców, zastanawiających się, ile marży można narzucić na określone produkty, często spotyka się również z takim pojęciem jak właśnie narzut. Nie należy go mylić z marżą. Narzut to stosunek zysku ze sprzedaży do ceny zakupu danego produktu. Wartość ta jest wykorzystywana m.in. podczas prowadzenia negocjacji czy analizy działalności firmy. Wzór na obliczenie narzutu jest bardzo podobny do tego stosowanego w przypadku marży:

(cena sprzedaży – koszt zakupu lub wytworzenia produktu) / koszt zakupu x 100 = narzut.

Na podanym wcześniej przykładzie:

(200 zł – 150 zł) / 150 zł x 100 = 33,3%.

Widać więc, że narzut na sprzedawanej parze butów jest wyższy niż marża. Mylenie ze sobą tych dwóch pojęć może negatywnie odbić się na działalności firmy i rodzić poważne konsekwencje finansowe.

 • Chcesz wiedzieć więcej?

  Umów się spotkanie.

  Skontaktuj się z nami
  Skontaktuj się z namiSkontaktuj się z nami
 • Zostaw nam swój numer

  Oddzwonimy do Ciebie

  FacebookLinkedIn