Składowanie towaru w magazynie wymaga przemyślanej strategii, która uwzględnia wiele czynników i korzysta ze sprawdzonych metod. Bez dobrych praktyk wdrożonych w magazynie, trudno o efektywne zarządzanie sprzedażą i wysyłanie towaru w jak najkrótszym czasie. Nowoczesna wiedza z zakresu sprzedaży i merchandisingu nie będzie mogła rozwinąć skrzydeł, jeśli nie zostanie wsparta dobrą organizacją towaru, jaki znajduje się za kulisami dla klientów. W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze metody usprawniające proces magazynowania. W celu lepszej orientacji w świecie magazynowania, dokonamy podziału poszczególnych technik względem fizycznej infrastruktury magazynowej oraz sposobów wydawania towaru z magazynu. Odpowiemy na pytanie, czym są popularne zasady FEFO, FIFO i LIFO. Zapraszamy do lektury.

Co warto brać pod uwagę przy tworzeniu procedur magazynowania towaru?

Opracowane na przestrzeni lat techniki składowania towarów stanowią kombinację wielu czynników, które odnoszą się do specyfiki danego produktu, warunków przestrzennych w magazynie, a także dostępnej infrastruktury sprzętowej. Każdy z filarów kompletnego systemu magazynowania pełni ważną rolę na rzecz dobrej organizacji pracy. Wdrożenie efektywnej techniki składowania towarów pociąga za sobą konieczność umiejętnego żonglowania różnymi parametrami, czego efektem staje się szczegółowo zaplanowany proces, szyty na miarę potrzeb danego przedsiębiorstwa. Jakie są techniki magazynowania towarów? Wrzucając wszystkie z nich do jednego zbioru, możemy wymienić następujące pozycje: zasada FIFO, zasada LIFO, zasada FEFO, składowanie blokowe, składowanie na regałach przepływowych, składowanie na regałach z jedną jednostką ładunkową, czy magazynowanie na regałach karuzelowych. Wybór najlepszej metody będzie wymagał zastanowienia się, jaki rodzaj i ilość towaru mamy zamiar poddawać składowaniu, a także jakie specyficzne wymagania wiążą się z jego magazynowaniem (ściśle określone warunki przechowywania, czy data ważności). Przed podjęciem decyzji o magazynowaniu powinniśmy również wiedzieć, jak długi będzie planowany okres składowania i czy dany produkt będzie charakteryzował się dużym wskaźnikiem rotacji. Mając te dane, przechodzimy do analizy przepisów ustawowych z zakresu BHP lub specyficznych wymagań dla konkretnego przedmiotu. Techniki składowania towarów niebezpiecznych okazują się całkowicie odmienne, niż regulacje prawne w zakresie magazynowania żywności. Magazyn wysokiego składowania generuje natomiast konieczność zastosowania specjalistycznego sprzętu do rozładunku, który ochroni towar i pracowników przed wypadkami.

Konstrukcja magazynu przybiera rozmaite formy już na etapie budowy, tworząc określony układ przestrzenny. Firma dokonująca wyposażenia magazynu przez wiele lat rozbudowuje infrastrukturę. Poczynione inwestycje nie dają pełnej swobody działania w przyszłości, lecz wymagają dostosowania techniki składowania towarów do obecnych warunków. Wreszcie, odpowiedź na pytanie: FIFO czy FEFO?, będzie zależna od kosztów związanych z wyborem danej metody. Składowanie towarów tylko na początku wydaje się łatwym, nieskomplikowanym zadaniem. W rzeczywistości jest to złożony proces, mający ogromny wpływ na funkcjonowanie firmy. Inwestowanie czasu i środków finansowych w opracowanie najlepszej techniki magazynowania skutkuje wydajnym procesem przyjmowania i wydawania towaru, a także pełną kontrolą nad zawartością w magazynie.

Techniki składowania towarów – podział według kryterium przestrzennego

Zacznijmy od opisu strategii składowania towarów ze względu na metody ustawiania produktów w przestrzeni magazynowej. W tej kategorii wyróżniamy składowanie statyczne i dynamiczne. W ramach składowania statycznego znajduje się składowanie blokowe i składowanie z wykorzystaniem regałów półkowych. Największe oszczędności generuje klasyczne składowanie blokowe, w którym towar umieszczamy bezpośrednio na podłodze, a kolejne warstwy są układane na sobie. Ilość towarów, z jakich można tworzyć pnące się w górę bloki, pozostaje zależna od wytrzymałości mechanicznej samego opakowania. Tego rodzaju techniki składowania towarów mają niestety wiele wad, z których najpoważniejszą stanowi niska jakość wykorzystania powierzchni magazynowej, a także duży potencjał do uszkodzeń. Alternatywą w świecie magazynowania statycznego jest zatem składowanie na regałach, przystosowanych do wagi danego typu asortymentu. Zastosowanie regałów poprawia warunki bezpieczeństwa i organizacji pracy, lecz stanowi znacznie większy wydatek. Regały statyczne nie dają również odpowiedniej elastyczności. Nagła potrzeba składowania towaru o dużych gabarytach wymaga wydzielenia kolejnej przestrzeni w magazynie.

Bardzo dużą popularnością cieszą się regały przepływowe, które umożliwiają składowanie towarów o różnych wymiarach. Cechą charakterystyczną tego typu regałów jest ich delikatne nachylenie i obecność rolek, która wspomaga swobodne przesuwanie się towaru w określonym kierunku. Na czym polega FEFO vs FIFO opowiemy w kolejnym akapicie. Jednak warto już teraz wspomnieć, że zasada FIFO ma swój wyraz właśnie w regałach przepływowych, które usprawniają proces przeładunku i wydawania świeżo załadowanego towaru. Zasada FIFO w sklepie generuje znaczne oszczędności czasu i oferuje stałą kontrolę nad stanami magazynowymi.

Ostatnią techniką wartą omówienia są regały karuzelowe. Bazują one na półkach obrotowych, gdzie towar przesuwa się w kierunku okienka do wydawania produktów. Regały karuzelowe przyspieszają proces rozładunku i przygotowania towaru do dalszego transportu lub bezpośredniego wydania do klienta. W regałach karuzelowych zachodzi potrzeba zastosowania silnika elektrycznego, który odpowiada za obracanie całym modułem i otwiera nowe możliwości w zakresie zdalnego sterowania.

Podział technik magazynowania towaru ze względu na sposób jego wydawania

Pora na opisanie najważniejszego podziału technik składowania towarów w magazynie, koncentrującego się na zarządzaniu wydawaniem produktów. Zasada FIFO, zasada FEFO i zasada LIFO stanowią trio kluczowych metod w organizacji przepływu towarów w sklepie. Zasada FIFO w sklepie tworzy odpowiednie schematy składowania, nadając każdemu przedmiotowi ściśle określone miejsce w magazynie. Stała lokalizacja poszczególnych składników asortymentu według przyjętej uprzednio metody ułatwia pracownikom wykonywanie codziennych obowiązków. Procedury, jakie tworzy zasada FIFO w sklepie, muszą uwzględniać techniki na rzecz sprawnej rotacji i dokonywać kontroli dokładności pełnienia obowiązków przez pracowników, od których w dużej mierze zależy sukces całego przedsięwzięcia. Zasada FIFO, zasada LIFO i zasada FEFO to różnorodne sposoby organizacji przechowywania towaru, gotowe do natychmiastowego wdrożenia.

Zasada FIFO

Zasada FIFO to akronim z języka angielskiego, oznaczający „First In First Out”. Wdrożenie tej techniki składowania towarów sprawia, że towar, który jest odłożony jako pierwszy, zostaje również jako pierwszy przekazany do kolejnego etapu dystrybucji. Zasada FIFO w sklepie jest bardzo często stosowana. Przedsiębiorcy doceniają potencjał, jaki zasada FIFO generuje na rzecz porządku i dobrej organizacji pracy. Płynny obrót towarem staje się wówczas znacznie łatwiejszy. Zasada FIFO w sklepie jest przeważnie stosowana w ramach omówionej wcześniej infrastruktury składającej się z regałów przepływowych. Ciągły przepływ towarów wymaga również wyposażenia magazynu w automatyczne przenośniki, które wyselekcjonują towar gotowy do transportu. Do omówienia pozostaje nam jeszcze zasada LIFO i zasada FEFO, a także odpowiedź na pytanie, co jest korzystniejsze- FIFO czy FEFO?

Zasada LIFO

Zanim powiemy, na czym polega FEFO, warto wspomnieć o tym, czym jest zasada LIFO. LIFO to skrót oznaczający „Last In First Out”, czyli przeciwieństwo omówionej powyżej zasady FIFO. Zgodnie z tą techniką, z magazynu wydawany jest w pierwszej kolejności ten towar, który został na regale umieszczony najdawniej. Stosowanie tej zasady jest możliwe w przypadku towaru, który nie posiada daty ważności i może być poddany długoterminowemu przechowywaniu. Magazynowanie produktów według metody LIFO przynosi szereg korzyści w postaci szybkiego składowania nowych produktów i ograniczenia kosztów na budowę zaawansowanych konstrukcji regałowych.

Zasada FEFO

Ostatnią metodą wartą omówienia jest zasada FEFO. Na czym polega FEFO w przypadku wielkopowierzchniowych przestrzeni magazynowych? Co wybrać – FIFO czy FEFO? Technika FEFO oznacza, że jako pierwszy z magazynu wychodzi towar z najkrótszym terminem ważności. Zasada FEFO w naturalny sposób przekłada się na przedsiębiorstwa obracające produktami spożywczymi lub kosmetykami, mającymi ograniczony czas przydatności dla konsumentów. Wiedząc, na czy polega FEFO, zarządzającym magazynem ma możliwość stworzenia właściwej infrastruktury, opierającej się na regałach przesuwnych i przenośnikach towarowych, zdolnych do szybkiego poradzenia sobie z transportem palet o dużych rozmiarach.

Zasada FIFO czy FEFO – którą wybrać?

Pora udzielić odpowiedzi, która z opisanych technik sprawdzi się lepiej- FIFO czy FEFO. Jak można się domyślać po lekturze wcześniejszych akapitów, zasady te są komplementarne, lecz nie identyczne. Dotyczą innych kategorii produktowych, tworząc różnorodne środowisko techniczne w magazynie. Przedsiębiorcy z branży spożywczej doskonale zdają sobie sprawę, na czym polega FEFO. Mają świadomość, jak ważnym elementem kontroli finansów jest minimalizacja ryzyka zmarnowania produktów z powodu przekroczenia terminu ważności. Dlatego wszelkiego rodzaju towary z branży FMCG wymagają przygotowania i wdrożenia postulatów metody FEFO, które pomogą zapewnić efektywny system rotacji magazynowej. Z drugiej strony, zasada FIFO doskonale sprawdza się w magazynach przechowujących produkty bez sprecyzowanej daty ważności. Wdrożenie FIFO wymaga znacznie mniejszego nakładu pracy początkowej, a zarządzanie magazynem również nie nastręcza wielu problemów technicznych. Model operacyjny zgodny z zasadą FIFO będzie najbardziej efektywny przy zastosowaniu regałów przepływowych, które w sposób automatyczny przesuwają towar i wspierają optymalne wykorzystanie przestrzeni.

 

 • Chcesz wiedzieć więcej?

  Umów się spotkanie.

  Skontaktuj się z nami
  Skontaktuj się z namiSkontaktuj się z nami
 • Zostaw nam swój numer

  Oddzwonimy do Ciebie

  FacebookLinkedIn
  Zamknij formularze