Kontakty do poszczegółnych działów

MerService Sp. z o.o.

ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa

  • KRS: 0000329713
  • NIP: 9512284442
  • REGON: 141858707

Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 100.000PLN. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@merservice.pl

 

Biuro i adres korespondencyjny

ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
Budynek Bolero Office Point, 4 piętro

FacebookLinkedIn