Pracownik sprawdza asortyment klienta

Kompleksowe badanie
pełnego asortymentu klienta

Audyty w punktach sprzedaży

Zadania specjalne ad-hoc

Cechy projektu

 • Kompleksowe badanie pełnej listy produktów ze wskazanych kategorii
 • Dostępność produktów
 • Badanie dodatkowych miejsc sprzedaży
 • Badanie asortymentu
 • Wyniki dostępna od razu po wizycie

W ciągu kilku dni, na wybranej grupie punktów sprzedaży w całej Polsce przeprowadzany kompleksowe badanie występowania pełnej listy produktów ze wskazanych kategorii.

Dzięki własnemu oprogramowaniu i nowatorskim rozwiązaniom wyniki poszczególnych badań dostępne były niezwłocznie po zakończeniu wizyty. W trakcie trwania projektu badaliśmy następujące parametry:

Dostępność produktów

 • zadanie: sprawdzenie obecność produktów na półkach,
 • częstotliwość pomiaru: pomiar prowadzony w każdej fali badania.

Udział półkowy

 • częstotliwość pomiaru: pomiar prowadzony w każdej fali badania,
 • zadanie: udział poszczególnych producentów i ich marek w długości półki w podziale na kategorie.

Badanie dodatkowych miejsc sprzedaży

 • częstotliwość pomiaru: pomiar prowadzony w każdej fali badania,
 • zadanie: udział poszczególnych producentów i ich marek na końcówkach promocyjnych/dodatkowych miejscach sprzedaży (oraz w lodówkach dodatkowych) w takim samym rozbiciu jak w badaniu udziałów półkowych.

Badanie Asortymentu

 • częstotliwość pomiaru: 1 raz na kwartał, w ostatnim badaniu w kwartale,
 • zadanie: policzenie SKU obecnych w sklepie w podziale na 8-12 segmentów (w każdym segmencie wydzielenie 4 do 8 producentów).

 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się:

AGNIESZKA STRYJEWSKA
NATIONAL KEY ACCOUNT MANAGER

ZAPYTANIE@MERSERVICE.PL

Zdajemy sobie sprawę z konieczności bieżącego
rozwoju technologicznego, który jest nieodłączną częścią
oferowanych usług i elementem wzrostu Spółki.

Więcej o naszej technologii