Pracownik przeprowadza inwentaryzację materiałów POSM

Inwentaryzacja
materiałów POSM

Inwentaryzacja sprzętu POSM

Cechy projektu

  • Krótki termin wdrożenia projektu
  • 16 tys. lokalizacji
  • Inwentaryzacja w zakresie: występowanie sprzętu, jego stan techniczny, numery seryjne, brand, typ, potrzebę modernizacji lub relokacji
  • Wyniki Online
  • Dokumentacja zdjęciowa
  • Dedykowany system
  • Nadpisanie stanów Klienta (Kompensaty, weryfikacja rozbieżności, migracji sprzętu
  • Prowadzenie rozmów z właścicielami punktów

W zeszłym roku dla jednego z producentów FMCG przeprowadziliśmy kompleksową inwentaryzację lodówek w rynku nieobsługiwanym przez Przedstawicieli Handlowych. W ramach projektu odwiedziliśmy ponad 16 tys. lokalizacji, weryfikując w nich występowanie sprzętu, jego stan techniczny, numery seryjne, brand, typ, potrzebę modernizacji lub relokacji. Podczas odbywania wizyt zaktualizowaliśmy otrzymaną bazę Klienta w ponad 4 tys. przypadkach.

Projekt realizowany był przez 4 miesiące. Działania naszych pracowników uzależnione były od zastanej w punkcie sytuacji. W zależności od potrzeby weryfikowana była historia lodówki, w przypadku ujawnionych braków przeprowadzaliśmy rozmowy z kierownikami punktów. W razie potrzeby interwencji – wprowadzaliśmy odpowiednie zgłoszenia w systemie Klienta (np. konieczność naprawy, relokacji lodówki).

Dzięki stworzeniu dedykowanego systemy byliśmy w stanie w pełni zarządzać procesem, otrzymywać stałe informacje o rozbieżnościach, napotkanych problemach. Każda wizyta zakończona była pełną dokumentacją papierową i zdjęciową. Rezultaty każdej z wizyt dostarczane były do Klienta niezwłocznie. Usługa obejmowała także nadpisanie obecnych stanów Klienta.


 

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się:

AGNIESZKA STRYJEWSKA
NATIONAL KEY ACCOUNT MANAGER

ZAPYTANIE@MERSERVICE.PL

Zdajemy sobie sprawę z konieczności bieżącego
rozwoju technologicznego, który jest nieodłączną częścią
oferowanych usług i elementem wzrostu Spółki.

Więcej o naszej technologii