Inwentaryzacja sprzętu POSM

Naszym Klientom oferujemy usługę inwentaryzację sprzętu POSM.

Dane te służą analizie stanu faktycznego, zakresu wykorzystania materiałów, uzyskaniu informacji o stanie faktycznym posiadanych POSM w rynku.

Posiadamy doświadczenie w inwentaryzacji kilkudziesięciu tysięcy POSM per Klient zawierających dane wielostopniowe tj. kolor, szerokość, wysokość, typ, nr seryjny, zdjęcie, brand, stan techniczny, miejsce ekspozycji etc.

Inwentaryzacje oferujemy również w etapach cyklicznych np.:

 • miesięcznych,
 • kwartalnych.


Realizacje z zakresu Inwentaryzacji sprzętu POSM

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się:

– DOROTA KACZMAREK
KEY ACCOUNT MANAGER

+48 885 309 100

ZAPYTANIE@MERSERVICE.PL

Zdajemy sobie sprawę z konieczności bieżącego
rozwoju technologicznego, który jest nieodłączną częścią
oferowanych usług i elementem wzrostu Spółki.

Więcej o naszej technologii

Dystrybucja materiałów POSM

Dzięki nam Klient ma pewność o ich docelowym dostarczeniu,
zamontowaniu, pełnieniu swej funkcji.

Współpracując z naszymi partnerami na rynku oferujemy
konkurencyjne usługi dystrybucji POSM.

Klient oszczędza czas własnych struktur na:

 • dystrybucję,
 • montaż lub demontaż,
 • zaraportowanie dostarczenia,
 • odebrania POSM.

Dzięki nam Klient ma pewność o ich docelowym dostarczeniu, zamontowaniu, pełnieniu swej funkcji. Wspieramy to materiałem zdjęciowym, potwierdzeniem odbioru/dostarczenia.


Realizacje z zakresu Dystrybucji materiałów POSM

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się:

– DOROTA KACZMAREK
KEY ACCOUNT MANAGER

+48 885 309 100

ZAPYTANIE@MERSERVICE.PL

Zdajemy sobie sprawę z konieczności bieżącego
rozwoju technologicznego, który jest nieodłączną częścią
oferowanych usług i elementem wzrostu Spółki.

Więcej o naszej technologii

Audyty w punktach sprzedaży

Codziennie realizujemy audyty i badania tajemniczy klient w kilkuset punktach sprzedaży w całym kraju.

Skutecznie pozyskujemy informacje pomagające naszym klientom optymalizować procesy sprzedaży i wsparcia sprzedaży.

Nasz zespół realizujący audyty w sieciach sprzedaży i innych punktach handlowych działa według harmonogramu, który pozwala nam działać w sposób jak najbardziej efektywny. Audytorzy MerService mają zaplanowany każdy dzień, tydzień, miesiąc. Jednocześnie jesteśmy elastyczni i w każdej chwili możemy dostosować zadania do bieżących potrzeb klientów i nowych projektów. Dzięki temu jesteśmy gotowi do przyjęcia zleceń nawet z dnia na dzień.

Badania audytowe realizowane przez MerService zapewniają efektywny i natychmiastowy spływ danych z urządzeń mobilnych, wyposażonych w nasz autorski system. Dzięki temu klient uzyskuje dostęp do informacji niezwłocznie po zakończeniu audytu.

Audyty i badania tajemniczy klient dostosowujemy do specyfiki działań i oczekiwań klientów. Nasz system wyposażony jest w szeroki wachlarz opcji badań audytowych, m.in.:

 • zlecenia dowolnych zadań,
 • możliwość podglądu wypełnionych ankiet online, tras, wykonanych zadań,
 • geolokalizację,
 • podgląd dokumentacji zdjęciowej,
 • instrukcje.

Audyty w punktach sprzedaży realizujemy według najwyższych standardów jakościowych, na bieżąco kontrolując poziom realizacji zadań.


Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się:

– DOROTA KACZMAREK
KEY ACCOUNT MANAGER

+48 885 309 100

ZAPYTANIE@MERSERVICE.PL

Zdajemy sobie sprawę z konieczności bieżącego
rozwoju technologicznego, który jest nieodłączną częścią
oferowanych usług i elementem wzrostu spółki.

Więcej o naszej technologii

Zadania specjalne ad-hoc

Nie zawsze wiemy co może się wydarzyć ale zawsze wiemy jak efektywnie rozwiązać zadania, które Klient sam uznałby za zbyt kosztowne lub z pozoru niemożliwe do rozwiązania, choć konieczne.

Codziennie mamy kilkadziesiąt dostępnych dla Klienta osób
w terenie, gotowych na przyjęcie zlecenia.

Mamy doświadczenie w realizacji zadań w lokacjach we wszystkich rynkach w czasie kilku dni np.: wycofanie nieprawidłowo oznakowanej lub przeterminowanej partii produktów, zebranie informacji o stanie magazynowym, odbiór/dostarczenie materiałów POS, organizacja/ wsparcie konkursów etc.

Zadania specjalne nie zaskoczą nas, a koszty dla Klienta są znacząco mniejsze niż przy użyciu własnych lub partnerskich struktur. Możliwości techniczne oraz pełna elastyczność systemów pozwolą na opracowanie odpowiedniego rozwiązania.


Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się:

– DOROTA KACZMAREK
KEY ACCOUNT MANAGER

+48 885 309 100

ZAPYTANIE@MERSERVICE.PL

Zdajemy sobie sprawę z konieczności bieżącego
rozwoju technologicznego, który jest nieodłączną częścią
oferowanych usług i elementem wzrostu Spółki.

Więcej o naszej technologii

Analiza danych sprzedażowych

Oszczędzamy czas naszych klientów nie tylko dzięki analizie danych sprzedażowych,
ale również dzięki symulacjom i estymowaniu planowanych działań.

Doskonale znamy realia rynkowe, w jakich działają nasi klienci. Wiemy, które dane dotyczące sprzedaży są dla nich kluczowe.

Posiadamy rozwiązania technologiczne, które usprawniają i automatyzują proces przetwarzania i analizy informacji. Analiza danych sprzedażowych realizowana przez MerService jest skutecznym narzędziem wspierającym procesy sprzedaży naszych klientów, na każdym ich etapie.

Dzięki własnym, innowacyjnym rozwiązaniom informatycznym jesteśmy wyposażeni w skuteczne narzędzia służące do pozyskania, agregacji, składowania i analizy nieograniczonych ilości informacji. Już na etapie zbierania danych weryfikujemy ich poprawność i zasadność, biorąc pod uwagę doświadczenie, wytyczne, wskaźniki klienta oraz realia rynkowe.

Pozyskiwanie informacji z punktów sprzedaży odbywa się błyskawicznie po odbyciu wizyty, dzięki temu na bieżąco monitorujemy dostępności produktów, ceny własne lub konkurencji, udziały półkowe.

analiza danych sprzedażowych

Analiza danych sprzedażowych jest dostosowana do potrzeb naszych klientów i uwzględnia informacje pozyskane z różnych źródeł, m.in. akcji realizowanych w punktach sprzedaży, akcji telemarketingowych / call center, baz danych klienta, badań, trendów rynkowych.

Oprócz pozyskiwania i analizy danych sprzedażowych oferujemy usługę badań weryfikujących efektywność i kompetencje pracowników oraz zasadność podejmowanych inwestycji. Raport z badania jest przygotowywany w formie dostosowanej do preferencji klienta, np:

 • online na dedykowanej platformie analitycznej,
 • danych liczbowych powiązanych ze zdjęciami,
 • cyklicznej analizy okresowej.

Analiza danych sprzedażowych jest realizowana przez doświadczony, dedykowany zespół z wykorzystaniem autorskiej technologii hurtowni danych.

Każdy projekt analityczny traktujemy indywidualnie i elastycznie dostosowujemy się do potrzeb odbiorców.


Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się:

– DOROTA KACZMAREK
KEY ACCOUNT MANAGER

+48 885 309 100

ZAPYTANIE@MERSERVICE.PL

Zdajemy sobie sprawę z konieczności bieżącego
rozwoju technologicznego, który jest nieodłączną częścią
oferowanych usług i elementem wzrostu spółki.

Więcej o naszej technologii