Analiza danych sprzedażowych

Oszczędzamy czas naszych klientów nie tylko dzięki analizie danych sprzedażowych,
ale również dzięki symulacjom i estymowaniu planowanych działań.

Doskonale znamy realia rynkowe, w jakich działają nasi klienci. Wiemy, które dane dotyczące sprzedaży są dla nich kluczowe.

Posiadamy rozwiązania technologiczne, które usprawniają i automatyzują proces przetwarzania i analizy informacji. Analiza danych sprzedażowych realizowana przez MerService jest skutecznym narzędziem wspierającym usługi sprzedaży naszych klientów, na każdym ich etapie.

Dzięki własnym, innowacyjnym rozwiązaniom informatycznym jesteśmy wyposażeni w skuteczne narzędzia służące do pozyskania, agregacji, składowania i analizy nieograniczonych ilości informacji. Już na etapie zbierania danych weryfikujemy ich poprawność i zasadność, biorąc pod uwagę doświadczenie, wytyczne, wskaźniki klienta oraz realia rynkowe.

Pozyskiwanie informacji z punktów sprzedaży odbywa się błyskawicznie po odbyciu wizyty, dzięki temu na bieżąco monitorujemy dostępności produktów, ceny własne lub konkurencji, udziały półkowe.

analiza danych sprzedażowych

Analiza danych sprzedażowych jest dostosowana do potrzeb naszych klientów i uwzględnia informacje pozyskane z różnych źródeł, m.in. akcji realizowanych w punktach sprzedaży, akcji telemarketingowych / call center, baz danych klienta, badań, trendów rynkowych.

Oprócz pozyskiwania i analizy danych sprzedażowych oferujemy usługę badań weryfikujących efektywność i kompetencje pracowników oraz zasadność podejmowanych inwestycji. Raport z badania jest przygotowywany w formie dostosowanej do preferencji klienta, np:

  • online na dedykowanej platformie analitycznej,
  • danych liczbowych powiązanych ze zdjęciami,
  • cyklicznej analizy okresowej.

Analiza danych sprzedażowych jest realizowana przez doświadczony, dedykowany zespół z wykorzystaniem autorskiej technologii hurtowni danych.

Każdy projekt analityczny traktujemy indywidualnie i elastycznie dostosowujemy się do potrzeb odbiorców.


Zdajemy sobie sprawę z konieczności bieżącego
rozwoju technologicznego, który jest nieodłączną częścią
oferowanych usług i elementem wzrostu spółki.

Więcej o naszej technologii