Zadania specjalne ad-hoc

Nie zawsze wiemy co może się wydarzyć ale zawsze wiemy jak efektywnie rozwiązać zadania, które Klient sam uznałby za zbyt kosztowne lub z pozoru niemożliwe do rozwiązania, choć konieczne.

Codziennie mamy kilkadziesiąt dostępnych dla Klienta osób
w terenie, gotowych na przyjęcie zlecenia.

Mamy doświadczenie w realizacji zadań w lokacjach we wszystkich rynkach w czasie kilku dni np.: wycofanie nieprawidłowo oznakowanej lub przeterminowanej partii produktów, zebranie informacji o stanie magazynowym, odbiór/dostarczenie materiałów POS, organizacja/ wsparcie konkursów etc.

Zadania specjalne nie zaskoczą nas, a koszty dla Klienta są znacząco mniejsze niż przy użyciu własnych lub partnerskich struktur. Możliwości techniczne oraz pełna elastyczność systemów pozwolą na opracowanie odpowiedniego rozwiązania.


Zdajemy sobie sprawę z konieczności bieżącego
rozwoju technologicznego, który jest nieodłączną częścią
oferowanych usług i elementem wzrostu Spółki.

Więcej o naszej technologii