Zadania specjalne ad-hoc

Nie zawsze wiemy co może się wydarzyć ale zawsze wiemy jak efektywnie rozwiązać zadania, które Klient sam uznałby za zbyt kosztowne lub z pozoru niemożliwe do rozwiązania, choć konieczne.

Codziennie mamy kilkadziesiąt dostępnych dla Klienta osób
w terenie, gotowych na przyjęcie zlecenia.

Mamy doświadczenie w realizacji zadań w lokacjach we wszystkich rynkach w czasie kilku dni np.: wycofanie nieprawidłowo oznakowanej lub przeterminowanej partii produktów, zebranie informacji o stanie magazynowym, odbiór/dostarczenie materiałów POS, organizacja/ wsparcie konkursów etc.

Zadania specjalne nie zaskoczą nas, a koszty dla Klienta są znacząco mniejsze niż przy użyciu własnych lub partnerskich struktur. Możliwości techniczne oraz pełna elastyczność systemów pozwolą na opracowanie odpowiedniego rozwiązania.


Joanna Grzybowska

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się:

– JOANNA GRZYBOWSKA
JUNIOR KEY ACCOUNT MANAGER

+48 885 308 500

ZAPYTANIE@MERSERVICE.PL

Zdajemy sobie sprawę z konieczności bieżącego
rozwoju technologicznego, który jest nieodłączną częścią
oferowanych usług i elementem wzrostu Spółki.

Więcej o naszej technologii