MerService Sp. z o.o.

Biuro i adres korespondencyjny

ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa
Budynek Bolero Office Point, 4 piętro

Tel: +48 22 642 83 12

Siedziba

ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego 100.000PLN.
KRS 0000329713, NIP 9512284442, Regon 141858707

Dział sprzedaży

– Joanna Grzybowska
Junior Key Account Manager

+48 885 308 500

zapytanie@merservice.pl

Masz pytania? Napisz do nas: